Rzeźba kameralna

2015-02-27

To obszerna, bogata i znacząca część dorobku twórczego prof. Gustawa Zemły. Oprócz walorów artystycznych i ideowych nacechowana jest szczególną wartością: jest stosunkowo rzadko eksponowana; najczęściej w bardzo skromnych wyborach. Poczytujemy sobie za zaszczyt, że mogliśmy obserwować niektóre rzeźby podczas ich powstawania.
Prezentowane tu dzieła są swoistą wystawą wprowadzającą w tajemnice pracowni Artysty.

 

Comments are closed.