Galeria

Galeria prezentuje główne kategorie zbiorów strony poświęconej twórczości profesora Gustawa Zemły. Mamy nadzieję, że widoczne poniżej kategorie wzbogacone zostaną, w miarę pozyskiwania materiału ilustracyjnego, o kolejne tj. szkice i rysunki, varia i projekty niezrealizowane.

 • Pomniki
  To najbardziej znana i widoczna na co dzień część twórczości Prof. Gustawa Zemły. Istnieje w przestrzeni publicznej i jest w niej tak oczywista, że często aż niezauważalna. Najbardziej znane realizacje to między innymi: pomnik "Powstańców Śląskich" w Katowicach (1967) - pierwsza samodzielna, debiutancka realizacja Gustawa Zemły, "Polegli Niepokonani" na warszawskiej Woli (1973, "Czynu Polaków" w Szczecinie (1979), "Monte Cassino" w Warszawie (1999), "Henryka Sienkiewicza" w warszawskich Łazienkach (2000) oraz liczne pomniki św. Jana Pawła II.
 • Wczesna twórczość
  Wczesna twórczość każdego artysty to swoista kolebka jego twórczej drogi. Dla miłośników sztuki zapowiada czasem późniejsze motywy, kierunki i cykle. Badacze szukają często w tym okresie wpływów i powinowactw lokujących twórcę w dorobku i dziedzictwie światowym. Oto stajemy w tym dziale przed pouczającym i wzruszającym "inkunabułem" rzeźb Gustawa Zemły. Reprodukcje w większości pochodzą z prywatnego archiwum Profesora.
 • Rzeźba kameralna
  To obszerna, bogata i znacząca część dorobku twórczego Profesora Gustawa Zemły. Oprócz walorów artystycznych i ideowych nacechowana jest szczególną wartością: jest stosunkowo i rzadko eksponowana; najczęściej w bardzo skromnych wyborach. Poczytujemy sobie za zaszczyt, że mogliśmy obserwować niektóre rzeźby podczas ich powstawania. Prezentowane tu dzieła są swoistą wystawą wprowadzającą w tajemnice pracowni Artysty.
 • Realizacje sakralne
  Bogatą częścią twórczych dokonań prof. Gustawa Zemły są realizacje sakralne. Najbardziej znany i obszerny jest projekt w kościele w Mistrzejowicach, obecnie jednej z dzielnic Krakowa. Na uwagę zasługują też rzeźby w warszawskiej parafii na Kole - w kościele i parku przy ul. Górczewskiej, gdzie ustawiona została figura Jezusa Miłosiernego. Warto także zwrócić uwagę na drzwi w kościele w Konstancinie k. Warszawy, gdzie zostały wykorzystane płaskorzeźby.
 • Płaskorzeźby
  Cztery cykle płaskorzeźb – „Wrota do przeszłości”, „Droga krzyżowa”, „Ave Maria” i „Caritas” – ze względu na przyjętą technikę i tematykę wielkich opowieści kultury światowej, są przesłaniem skierowanym do każdego człowieka. Wpisują się w obecny w sztuce światowej dialog pomiędzy wartościami, a człowiekiem przechodzącym i przemijającym; są jak drzwi do świątyni. To obecność wręcz niezauważalna, sytuacja nasyconej, wyrywającej się do widza potencjalności, którą można objąć jednym rzutem oka lub wpatrując się we fragment, być uczestnikiem całości.